DOGE/USD

Dogecoin sa dolyar rate para sa araw na ito

ngayon para sa 1 DOGE
0.1367
USD
5.15%
Converter ng Pera


Ang Dogecoin exchange rate para bukas ay 0.1416 dolyar. Ngayon ang presyo para sa 1 DOGE ay 0.1367 USD. Kahapon ang rate ay 0.1300 USD para sa 1 Dogecoin. Ang mga trade sa DOGE/USD ay nasa hanay na 0.1351 - 0.1375. Ang pagkakaiba kumpara sa nakaraang araw ay 5.15%.

Ang cryptocurrency Dogecoin ay nakakuha ng ika-11 na puwesto sa ranggo ayon sa capitalization. Bumaba ng 81.24% ang presyo ng DOGE mula sa pinakamataas na halaga noong 8 Mayo 2021.

Dapat ba akong bumili ng mga Dogecoin para sa dolyar sa malapit na hinaharap?

Sa susunod na buwan, may pagkakataon na kumita sa DOGE/USD. Ang pinakamahusay na oras upang bumili ng mga Dogecoin para sa mga dolyar ay Biyernes, 13 Mayo 2022. Ang pinakamainam na petsa ng pagbebenta ay Miyerkules, Martes, 17 Mayo 2022. Ang kakayahang kumita ng operasyon ay magiging 11.73%

Inaasahang masisira ng Dogecoin ang markang 0.4 USD sa Nobyembre 2023.

Pagtataya DOGE/USD para sa susunod na linggo

Sa linggo ng 9 Mayo 2022, ang Dogecoin ay mangangalakal sa hanay na 0.1142 - 0.1343 dolyar. Magsisimula ang linggo sa 0.1343 dolyar para sa 1 Dogecoin. Ang halaga ng Dogecoin rate sa pagtatapos ng linggo ay aabot sa 0.1256 dolyar, ang pagbabago ay magiging -6.51%.

Pagtataya DOGE/USD makalipas ang isang linggo

Sa linggo ng 16 Mayo 2022, ang Dogecoin ay mangangalakal sa hanay na 0.1229 - 0.1276 dolyar. Magsisimula ang linggo sa 0.1270 dolyar para sa 1 Dogecoin. Ang halaga ng Dogecoin rate sa pagtatapos ng linggo ay aabot sa 0.1229 dolyar, ang pagbabago ay magiging -3.16%.

Pagtataya DOGE/USD sa loob ng 2 linggo

Sa linggo ng 23 Mayo 2022, ang Dogecoin ay mangangalakal sa hanay na 0.1204 - 0.1245 dolyar. Magsisimula ang linggo sa 0.1209 dolyar para sa 1 Dogecoin. Ang halaga ng Dogecoin rate sa pagtatapos ng linggo ay aabot sa 0.1206 dolyar, ang pagbabago ay magiging -0.27%.

Tumpak na pagtataya ng exchange rate ng DOGE/USD para sa isang buwan

Ang petsa presyo pagbabago
Biyernes, 6 Mayo 2022 0.1416 3.57%
Sabado, 7 Mayo 2022 0.1370 -3.26%
Linggo, 8 Mayo 2022 0.1402 2.34%
Lunes, 9 Mayo 2022 0.1343 -4.16%
Martes, 10 Mayo 2022 0.1290 -4.01%
Miyerkules, 11 Mayo 2022 0.1238 -3.98%
Huwebes, 12 Mayo 2022 0.1234 -0.32%
Biyernes, 13 Mayo 2022 0.1142 -7.47%
Sabado, 14 Mayo 2022 0.1232 7.83%
Linggo, 15 Mayo 2022 0.1256 1.99%
Lunes, 16 Mayo 2022 0.1270 1.08%
Martes, 17 Mayo 2022 0.1276 0.51%
Miyerkules, 18 Mayo 2022 0.1261 -1.17%
Huwebes, 19 Mayo 2022 0.1249 -1.00%
Biyernes, 20 Mayo 2022 0.1243 -0.44%
Sabado, 21 Mayo 2022 0.1241 -0.18%
Linggo, 22 Mayo 2022 0.1229 -0.92%
Lunes, 23 Mayo 2022 0.1209 -1.64%
Martes, 24 Mayo 2022 0.1204 -0.46%
Miyerkules, 25 Mayo 2022 0.1205 0.13%
Huwebes, 26 Mayo 2022 0.1223 1.43%
Biyernes, 27 Mayo 2022 0.1245 1.83%
Sabado, 28 Mayo 2022 0.1217 -2.21%
Linggo, 29 Mayo 2022 0.1206 -0.94%
Lunes, 30 Mayo 2022 0.1207 0.08%
Martes, 31 Mayo 2022 0.1200 -0.60%
Miyerkules, 1 Hunyo 2022 0.1205 0.44%
Huwebes, 2 Hunyo 2022 0.1158 -3.87%
Biyernes, 3 Hunyo 2022 0.1150 -0.76%
Sabado, 4 Hunyo 2022 0.1155 0.52%

Pagtataya ng presyo ng Dogecoin para sa 2022

Ang presyo ng Dogecoin sa 2022 ay nasa hanay na 0.0044 - 0.1670 USD bawat 1 DOGE. Ang maximum na halaga na 0.1670 USD ay maaabot sa Hunyo, at ang minimum na 0.0044 USD ay maaabot sa Oktubre 2022. Ang presyo ng Dogecoin sa pagtatapos ng 2022 ay 0.0409 USD, ang pagbabago ay magiging -71.09% bawat taon.

Pagtataya ng presyo ng Dogecoin para sa 2023

Ang presyo ng Dogecoin sa 2023 ay nasa hanay na 0.0132 - 0.4384 USD bawat 1 DOGE. Ang minimum na halaga na 0.0132 USD ay maaabot sa Hunyo, at ang maximum na 0.4384 USD ay maaabot sa Disyembre 2023. Ang presyo ng Dogecoin sa pagtatapos ng 2023 ay 0.4384 USD, ang pagbabago ay magiging 970.94% bawat taon.

Pagtataya ng presyo ng Dogecoin para sa 2024

Ang presyo ng Dogecoin sa 2024 ay nasa hanay na 0.4660 - 0.5310 USD bawat 1 DOGE. Ang minimum na halaga na 0.4660 USD ay maaabot sa Enero, at ang maximum na 0.5310 USD ay maaabot sa Agosto 2024. Ang presyo ng Dogecoin sa pagtatapos ng 2024 ay 0.5242 USD, ang pagbabago ay magiging 19.59% bawat taon.

Ang presyo ng Dogecoin ngayon ay 0.1367 USD.

Tingnan din

Pag-update: 2022-05-05 15:54