GST PAGTATAYA NG PRESYO. GST barya

STEPN Green Satoshi Token on Solana sa dolyar rate

Ang STEPN Green Satoshi Token on Solana exchange rate para bukas ay 0.022632 dolyar. Ngayon ang presyo para sa 1 GST ay 0.022176 USD. Kahapon ang rate ay 0.022178 USD para sa 1 STEPN Green Satoshi Token on Solana. Ang mga trade sa GST/USD ay nasa hanay na 0.0221760.022342. Ang pagkakaiba kumpara sa nakaraang araw ay -0.01%.

Ang cryptocurrency STEPN Green Satoshi Token on Solana ay nakakuha ng ika-777 na puwesto sa ranggo ayon sa capitalization. Bumaba ng 99.74% ang presyo ng GST mula sa pinakamataas na halaga noong 28 Abril 2022. Maging lubhang maingat.

Pagtataya ng presyo GST

Sa susunod na buwan, may pagkakataon na kumita sa GST/USD. Ang pinakamahusay na oras upang bumili ng mga STEPN Green Satoshi Token on Solana para sa mga dolyar ay Linggo, 25 Disyembre 2022. Ang pinakamainam na petsa ng pagbebenta ay Miyerkules, Sabado, 31 Disyembre 2022. Ang kakayahang kumita ng operasyon ay magiging 78.77%

Inaasahang masisira ng STEPN Green Satoshi Token on Solana ang markang 0.05 USD sa Abril 2023, at ang antas ng paglaban sa 0.10 USD ay inaasahang mababasag sa Mayo 2023.

Pagtataya GST USD para sa susunod na linggo

Sa linggo ng 5 Disyembre 2022, ang STEPN Green Satoshi Token on Solana ay mangangalakal sa hanay na 0.0212750.022436 dolyar. Magsisimula ang linggo sa 0.021861 dolyar para sa 1 STEPN Green Satoshi Token on Solana. Ang halaga ng STEPN Green Satoshi Token on Solana rate sa pagtatapos ng linggo ay aabot sa 0.021275 dolyar, ang pagbabago ay magiging -2.68%.

Pagtataya GST USD makalipas ang isang linggo

Sa linggo ng 12 Disyembre 2022, ang STEPN Green Satoshi Token on Solana ay mangangalakal sa hanay na 0.0188550.020624 dolyar. Magsisimula ang linggo sa 0.020624 dolyar para sa 1 STEPN Green Satoshi Token on Solana. Ang halaga ng STEPN Green Satoshi Token on Solana rate sa pagtatapos ng linggo ay aabot sa 0.018855 dolyar, ang pagbabago ay magiging -8.58%.

Pagtataya GST USD sa loob ng 2 linggo

Sa linggo ng 19 Disyembre 2022, ang STEPN Green Satoshi Token on Solana ay mangangalakal sa hanay na 0.0085780.018446 dolyar. Magsisimula ang linggo sa 0.018446 dolyar para sa 1 STEPN Green Satoshi Token on Solana. Ang halaga ng STEPN Green Satoshi Token on Solana rate sa pagtatapos ng linggo ay aabot sa 0.008578 dolyar, ang pagbabago ay magiging -53.50%.

Tumpak na pagtataya ng exchange rate ng GST/USD para sa isang buwan

Ang petsa presyo pagbabago
2 Dis 0.022632 2.05%
3 Dis 0.021758 -3.86%
4 Dis 0.021973 0.99%
5 Dis 0.021861 -0.51%
6 Dis 0.021897 0.16%
7 Dis 0.021632 -1.21%
8 Dis 0.021706 0.34%
9 Dis 0.022436 3.36%
10 Dis 0.022094 -1.52%
11 Dis 0.021275 -3.70%
12 Dis 0.020624 -3.06%
13 Dis 0.019816 -3.92%
14 Dis 0.019426 -1.96%
15 Dis 0.019185 -1.24%
16 Dis 0.019117 -0.35%
17 Dis 0.019343 1.18%
18 Dis 0.018855 -2.52%
19 Dis 0.018446 -2.17%
20 Dis 0.016426 -10.95%
21 Dis 0.017815 8.46%
22 Dis 0.017015 -4.49%
23 Dis 0.015255 -10.35%
24 Dis 0.012886 -15.53%
25 Dis 0.008578 -33.43%
26 Dis 0.009986 16.41%
27 Dis 0.011431 14.47%
28 Dis 0.012761 11.64%
29 Dis 0.013867 8.67%
30 Dis 0.014710 6.08%
31 Dis 0.015335 4.25%

Pagtataya ng presyo ng STEPN Green Satoshi Token on Solana para sa 2022

Ang presyo ng STEPN Green Satoshi Token on Solana sa 2022 ay nasa hanay na 0.0085780.022632 USD bawat 1 GST. Ang presyo ng STEPN Green Satoshi Token on Solana sa pagtatapos ng 2022 ay 0.015335 USD, ang pagbabago ay magiging -32.24% bawat taon.

Pagtataya ng presyo ng STEPN Green Satoshi Token on Solana para sa 2023

Ang presyo ng STEPN Green Satoshi Token on Solana sa 2023 ay nasa hanay na 0.0094246.486390 USD bawat 1 GST. Ang minimum na halaga na 0.009424 USD ay maaabot sa Pebrero, at ang maximum na 6.486390 USD ay maaabot sa Agosto 2023. Ang presyo ng STEPN Green Satoshi Token on Solana sa pagtatapos ng 2023 ay 6.486390 USD, ang pagbabago ay magiging 42197.00% bawat taon.

Ang presyo ng GST ngayon ay 0.022176 USD.

Tingnan din

Pag-update: 2022-12-01 20:14