XRP PHP PAGTATAYA NG PRESYO. XRP barya

XRP sa Philippine Peso rate

presyo XRP

22.9521
PHP
1.87%

Ang XRP exchange rate para bukas ay 23.9524 Philippine Peso. Ngayon ang presyo para sa 1 XRP ay 22.9521 PHP. Kahapon ang rate ay 22.5315 PHP para sa 1 XRP. Ang mga trade sa XRP/PHP ay nasa hanay na 22.901522.9746. Ang pagkakaiba kumpara sa nakaraang araw ay 1.87%.

Ang cryptocurrency XRP ay nakakuha ng ika-7 na puwesto sa ranggo ayon sa capitalization. Bumaba ng 88.13% ang presyo ng XRP mula sa pinakamataas na halaga noong 7 Enero 2018.

Pagtataya ng presyo XRP sa Philippine Peso

Sa susunod na buwan, may pagkakataon na kumita sa XRP/PHP. Ang pinakamahusay na oras upang bumili ng mga XRP para sa mga Philippine Peso ay Lunes, 5 Disyembre 2022. Ang pinakamainam na petsa ng pagbebenta ay Miyerkules, Sabado, 10 Disyembre 2022. Ang kakayahang kumita ng operasyon ay magiging 11.87%

Inaasahang masisira ng XRP ang markang 50 PHP sa Abril 2025.

Pagtataya XRP PHP para sa susunod na linggo

Sa linggo ng 5 Disyembre 2022, ang XRP ay mangangalakal sa hanay na 22.298524.9448 Philippine Peso. Magsisimula ang linggo sa 22.2985 Philippine Peso para sa 1 XRP. Ang halaga ng XRP rate sa pagtatapos ng linggo ay aabot sa 24.4857 Philippine Peso, ang pagbabago ay magiging 9.81%.

Pagtataya XRP PHP makalipas ang isang linggo

Sa linggo ng 12 Disyembre 2022, ang XRP ay mangangalakal sa hanay na 23.428924.3917 Philippine Peso. Magsisimula ang linggo sa 24.2130 Philippine Peso para sa 1 XRP. Ang halaga ng XRP rate sa pagtatapos ng linggo ay aabot sa 24.3917 Philippine Peso, ang pagbabago ay magiging 0.74%.

Pagtataya XRP PHP sa loob ng 2 linggo

Sa linggo ng 19 Disyembre 2022, ang XRP ay mangangalakal sa hanay na 18.864924.3478 Philippine Peso. Magsisimula ang linggo sa 24.1351 Philippine Peso para sa 1 XRP. Ang halaga ng XRP rate sa pagtatapos ng linggo ay aabot sa 18.8649 Philippine Peso, ang pagbabago ay magiging -21.84%.

Tumpak na pagtataya ng exchange rate ng XRP/PHP para sa isang buwan

Ang petsa presyo pagbabago
2 Dis 23.9524 4.36%
3 Dis 23.3747 -2.41%
4 Dis 23.0807 -1.26%
5 Dis 22.2985 -3.39%
6 Dis 22.3255 0.12%
7 Dis 23.1258 3.58%
8 Dis 23.8871 3.29%
9 Dis 24.4403 2.32%
10 Dis 24.9448 2.06%
11 Dis 24.4857 -1.84%
12 Dis 24.2130 -1.11%
13 Dis 23.9655 -1.02%
14 Dis 23.9420 -0.10%
15 Dis 23.6262 -1.32%
16 Dis 23.4289 -0.84%
17 Dis 24.1977 3.28%
18 Dis 24.3917 0.80%
19 Dis 24.1351 -1.05%
20 Dis 23.6975 -1.81%
21 Dis 24.3478 2.74%
22 Dis 23.6056 -3.05%
23 Dis 21.9347 -7.08%
24 Dis 20.4416 -6.81%
25 Dis 18.8649 -7.71%
26 Dis 17.3634 -7.96%
27 Dis 16.7747 -3.39%
28 Dis 16.3624 -2.46%
29 Dis 15.8638 -3.05%
30 Dis 15.4507 -2.60%
31 Dis 15.1846 -1.72%

Pagtataya ng presyo ng XRP para sa 2022

Ang presyo ng XRP sa 2022 ay nasa hanay na 15.184624.9448 PHP bawat 1 XRP. Ang presyo ng XRP sa pagtatapos ng 2022 ay 15.1846 PHP, ang pagbabago ay magiging -36.60% bawat taon.

Pagtataya ng presyo ng XRP para sa 2023

Ang presyo ng XRP sa 2023 ay nasa hanay na 4.885135.4928 PHP bawat 1 XRP. Ang maximum na halaga na 35.4928 PHP ay maaabot sa Mayo, at ang minimum na 4.8851 PHP ay maaabot sa Agosto 2023. Ang presyo ng XRP sa pagtatapos ng 2023 ay 31.4466 PHP, ang pagbabago ay magiging 107.09% bawat taon.

Pagtataya ng presyo ng XRP para sa 2024

Ang presyo ng XRP sa 2024 ay nasa hanay na 1.379544.5284 PHP bawat 1 XRP. Ang maximum na halaga na 44.5284 PHP ay maaabot sa Marso, at ang minimum na 1.3795 PHP ay maaabot sa Oktubre 2024. Ang presyo ng XRP sa pagtatapos ng 2024 ay 19.5289 PHP, ang pagbabago ay magiging -37.90% bawat taon.

Pagtataya ng presyo ng XRP para sa 2025

Ang presyo ng XRP sa 2025 ay nasa hanay na 30.129969.6188 PHP bawat 1 XRP. Ang minimum na halaga na 30.1299 PHP ay maaabot sa Enero, at ang maximum na 69.6188 PHP ay maaabot sa Agosto 2025. Ang presyo ng XRP sa pagtatapos ng 2025 ay 69.6188 PHP, ang pagbabago ay magiging 256.49% bawat taon.

Ang presyo ng XRP ngayon ay 22.9521 PHP.

Tingnan din

Pag-update: 2022-12-01 20:16